Periter Araştırma ve Teknoloji A.Ş. 2018-12-13T10:11:30+00:00

Geçirdiğimiz yapısal ve stratejik değişim sürecinin parçası olarak “Fematek Araştırma ve Teknoloji A.Ş.” ünvanını “Periter Araştırma ve Teknoloji A.Ş. olarak bugünden geçerli olmak üzere değiştirdik.

Geçtiğimiz aylarda şirket ortaklık yapısının değişmesi neticesinde bir yazılım ve araştırma şirketi olmak yolundaki dönüşümümüzü hızlandırdık. Ortaklık yapısının da değişmesiyle beraber yeni bir isim kullanmaya karar verdik.

Uzun bir isim arama süreci sonunda Periter isminde karar kıldık. Periter ismini çevre, sınır anlamında kullanıyoruz. Bu isim bizim de sınır ve uçlarda aramak, denetlemek, tanımlamak ve yön bulmak için araştırma ve geliştirme yaptığımızı, daha fazla neler yapılabileceği konusunda da hayal gücümüzün sınırlarının ötesine geçmeye çalıştığımızı vurguluyor.

Yazılım konusuna verdiğimiz önem şimdiye kadar temsil ettiğimiz iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizi geliştirdi, geliştirmeye devam edecek. Yeni yapımız ve ünvan değişikliği günlük iş yapışımızı, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizi etkilemeyecek. Yeni ismimizle siz müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla başarılı projelere imza atmak dileğiyle.

Yeni web sitemiz hazırlandığında www.periter.com adresinde yayınlanacaktır.

Ahmet Kutsi Nircan

Periter Araştırma ve Teknoloji A.Ş.

As part of its structural and strategic changes “Fematek Arastirma ve Teknoloji A. S.” has changed its tradename to “Periter Arastirma ve Teknoloji A. S.” effective today.

Transitioning into a software and research company has been an ongoing process and now we are able to accelerate it thanks to the changes that took place with our shareholding structure a few months ago. A new name we hope will highlight these changes to customers and partners.

The name “Periter” comes from the word periphery. It emphasizes that our work is about searching, monitoring, identifying, navigating and more importantly that we are pushing the boundaries of our imagination beyond the existing borders of knowledge.

We had been developing software that integrate to our partners’ hardware and software products for years. Our emphasis on software development will continue to strengthen our relationship with the partners that we represent.

This name change and new structure will not affect our daily work and our relation with our customers and partners. We, as Periter, look forward to continue shifting our focus on software products and their integration with sensor and communication hardware in the coming months and years.

Our new web site will be published at www.periter.com address

Ahmet Kutsi Nircan

Periter Arastirma ve Teknoloji A.S.